Akciós termékek

Kapcsolat

Kinnie Petshop
Írjon nekünk
Bármilyen kérdés esetén írj nekünk emailt

Legnépszerűbbek


Üzleti feltételek
Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

A vásárló a megrendelést követően köteles elfogadni és tudomásul venni az alábbi tételeket, melyek weboldalunk szabályzatát képezik! A megrendelő az ÁSZF-et a rendelés véglegesítésével hivatalosan elfogadja és tudomásul veszi.

1.1 A szolgáltató az adás-vételben közvetítői szerepet tölt be külföldi forgalmazójának megbízásával, nem pedig viszonteladói minőségben van jelen.

1.2  A termékek külföldről történő beszerzésével szállításával járó költségek a Partnert terhelik. A Partner az ÁSZF aláírásával és a megrendelés véglesítésével megbízza a Szolgáltatót, hogy továbbítsa rendelését, valamint a vételárat a Forgalmazó felé.

1.3 A vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem rendelkezik a termékekkel, csak és kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Raktárkészlettel kizárólag a Forgalmazó rendelkezik, aki a termékleírásban megjelölt szállítási feltételeknek megfelelően közvetlenül a Partner felé szállítja a terméket.

1.4 A Szolgáltató a termék megrendelésétől annak átvételéig szolgáltat. A termékek minőségéért, eredetiségéért kizárólag a Forgalmazó felel. A Szolgáltató közvetítői jogkörébe nem tartozik bele ezek előzetes ellenőrzése.

1.5 A termékek ára magyar forintban van feltüntetve, mely nem tartalmazza a szállítási költséget.

 

2. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

2.1 A termékek szállítási határideje 45 munkanap! Ezen időn belül reklamációt, visszatérítést, méret vagy cím változtatást nem tudunk elfogadni. (átlagosan 15-20 munkanap alatt érkeznek meg)

2.2 Termékeinket a Magyar Posta szállítja, a kézbesítés gyorsaságát nem tudjuk szabályozni, a csomagokhoz tartozó nyomkövetési kód kizárólag a feladást, a szállítási státuszt, és a kézhezvételt jelzi.

2.3 Meghatározott időpontra a garanciaidőn belül nem tudunk szállítást vállalni.

2.4 A posta az át nem vett termékeket csak 10 napig tárolja, ezen időn belül átvehető a helyi postán, ezután automatikusan visszaküldik a feladónak. Ebben az esetben a visszatérítés alkalmával termékenként 1890 ft a Vevőt terheli.

2.5 Amennyiben a termék nem érkezik meg a vállalt határidőn belül, 7 napon belül vissza utaljuk a vételár 100%-át.

2.6 Visszautalást csak magyar bankszámlaszára tudunk indítani

2.7 Minden termékre garanciát vállalunk, a követítői jogkörön belül ránk mint Szolgáltatóra eső feladatkört teljesítjük.

2.8 Amennyiben különböző termékeket rendelt, külön csomagokban külön beszállítóktól fognak érkezni.

2.9 Külfödi utalás esetén minden többletköltség a Vásárlót terhel

 

 

3. A Szolgáltató vállalja:

3.1

- A forgalmazó és a Partner közötti adás-vétel közvetítését
- A megrendelés valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé

- A Forgalmazó termékeire irányuló marketing tevékenységeket

- A csomagkövető azonosító vagy ragszám (tracking number) eljuttatását a Partnernek, amennyiben ez elérhető a Magyar Posta által 
- A termékreklamációk közvetítését a forgalmazó és a Partner között
- A Webáruházzal, hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és megválaszolása
- E-számla kiállítása a közvetítői kereskedői jutalékról (ezt a díjat a termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már nem kell)
- Garanciális igények teljes körű közvetítése: Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre - Partner köteles intézni, e vonatkozásban Partner köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Partnert terhelik. Szerződő felek közül Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és képviseletében a Forgalmazóval elvégzi.

 

4. Szállítási feltételek

A Szolgáltató a rendelt terméket vagy termékeket a vételár kiegyenlítését követően, a feladástól számítva 15-60 naptári napon belül végzi el. A termékeket a Magyar Posta kézbesíti saját szabályaik szerint. Amennyiben különböző termékeket rendelt külön csömagokban külön beszállítótól fognak érkezni. A kézbesítés általános feltételeiről a Magyar Postánál érdeklődhet. A pontatlan vagy rossz címzésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Partnert terhelik.

 

 

5. Elállás joga

 

5.1  A Szolgáltató nem köteles teljesíteni közvetítői feladatait, amennyiben:

- A termék árát rossz számlaszámra utalja a vásárló

- Ha a termék árát hibásan utalja a vásárló

- Amennyiben a közleményben nem tünteti fel a nevét.

A felmerülő többletköltségek ez esetben a vásárlót terhelik.(2390 ft adminisztrációs költség, amennyiben nem tudnak a felek megállapodni)

 

5.2. Partner, a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a rendeléstől. Ezt írásban kell jeleznie a Szolgáltató felé.

Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a Partnert terhelik, a Szolgáltató felé utalt  termék vételára és annak kiszállításának költségei kerülnek visszatérítésre.

A Szolgáltatónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését követelnie. A Partner elállási jogát jogosult a forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek szintén a forgalmazót terhelik.

A Partner ezen jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási nyilatkozattal tehet meg melyet a Forgalmazó részére továbbít a Szolgáltató. A Szolgáltató ezt követően 10 munkanapon belül banki utalás formájában megtéríti a termék vételárát.

5.3. Termék visszaküldése

A Termék visszaküldésére vonatkozó szabályok az ÁSZF részét képezik, elfogadásra kerülnek megrendeléskor!

- A terméket 15 napon belül indok nélkül visszaküldheti a forgalmazó címére.

- Csak és kizárólag interneten nyomon követhető CSOMAG formájában történő visszaküldést fogadunk el. (Ajánlott levélként nem tudja vissza küldeni a terméket)

-Ajánlott levélként vagy egyéb formában feladott termékek után a Szolgáltató elállhat visszatérítési kötelezettségétől.

-A visszaküldés után kapott csomagkódot A Partner a Szolgáltató felé továbbítja igazolva ezzel a feladást.

- A Szolgáltató az ellenőrzés után azonnal, de legfeljebb 7 munkanapon belül vissza utalja a vételárat a Partner magyar bankszámlájára.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés: a Partner a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen a zcc oldalon megjelölt kapcsolat menüpont alatt található e-mail címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre történő megküldését követően – a levél átvételét követően – a Szolgáltató 24 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és a Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Partner számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

- A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A kiválasztott termék vételárát a Partner a kiválasztást követően, banki átutalással előre kifizeti a Weboldalon megadott módon és bankszámlaszámra. A Partner tudomásul veszi, hogy utánvétes fizetési lehetőségre, illetve halasztott fizetésre mód és lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató közvetítői szerepet lát el; raktárkészlettel, termékkel nem rendelkezik.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

Minden terméket a Magyar Posta szállít a postaköltség egy vagy több termék esetén is 1190 ft.

 

A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A rendelés visszaigazoló e-mailben a Partner megtalálja a rendelés számát, a vételár összegét, azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató elfogadta, a számlaszámot, valamint minden egyéb, a megrendeléssel kapcsolatos lényeges tudnivalót. A Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a kiszállítást végző Magyar Posta esetleges késedelméért vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

 

Amennyiben a megrendelés leadásakor nem olvassa el az ÁSZF-et, és ennek következtében jogtalan panasszal él, nem vagyunk kötelesek elfogadni.

 

 

Általános szerződési feltételek
YzA3YzVmMz